CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG

Chính sách bảo mật thông tin khi giao dịch hiện nay rất được khách hàng quan tâm. CÔNG TY TNHH DU LỊCH 338 là  các dịch vụ phục vụ nhu cầu liên quan đến đặt các lịch trình đi lại . Nhằm hỗ trợ tối đa cho tất cả các khách hàng có nhu cầu đi lại.

CÔNG TY TNHH DU LỊCH 338 luôn tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng tin vào chúng tôi, cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi khi giao dịch CÔNG TY TNHH DU LỊCH 338 .

Khi bạn xác nhận và đồng ý chấp nhận các phương pháp, yêu cầu hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin này, và theo đây bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI.

Tất cả thông tin thay đổi sẽ được đăng trên web site của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sửa đổi bổ sung Chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

1. Sự chấp thuận

Sau khi bạn đồng ý, thông tin của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như chính sách đã nêu. Tuy nhiên, khi bạn không đồng ý, bạn có thể dừng việc cung cấp thông tin bất cứ lúc nào.

Chúng tôi sẽ bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính sách này. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân. Cập nhật thông tin liên tục có thể đảm bảo bạn biết và thực hiện tốt quản lí cá nhân.

2. Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi sẽ nhận thông tin (tên, email, số điện thoại, địa chỉ) khi bạn cài đặt và sử dụng.

3. Phạm vi thu thập thông tin

– Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi các thông tin cá nhân cho chúng tôi bao gồm:

•    Họ và tên
•    Địa chỉ thư điện tử (email)
•    Số điện thoại
•    Địa chỉ
•    Phương thức thanh toán

– Chúng tôi sử dụng tập tin cookie và công nghệ theo dấu khác để thu thập dữ liệu, tối ưu hóa và sử dụng cho các mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ khi bạn tương tác trên website. Ngoài ra, chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Tất cả thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi bạn yêu cầu hủy bỏ. Bên cạnh đó, trong thời gian lưu trữ thông tin, tất cả thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được bảo mật trên máy chủ của CÔNG TY TNHH DU LỊCH 338.

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Trường hợp có thể cung cấp thông tin

CÔNG TY TNHH DU LỊCH 338  sẽ không tiết lộ thông tin cho các bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các pháp nhân trong trường hợp:

•    Những thông tin (tên, số điện thoại và email) là công khai để Người mua liên hệ Người bán.
•    Có thể được chia sẻ giữa các công ty liên kết của CÔNG TY TNHH DU LỊCH 338  để phục vụ cho thông tin cẩn thiết về dịch vụ.
•    Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với đối tác kinh doanh tin cậy, kể cả các nhà mạng di động. Những pháp nhân này có thể sử dụng thông tin của bạn để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu. Hoặc nếu đối tác có nhu cầu thì chúng tôi có thể cung cấp cho đối tác tài liệu khuyến mại, quảng cáo và các tài liệu khác.
•    Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn (tên, địa chỉ, số điện thoại và email) cho các công ty cung cấp dịch vụ cho hoặc thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như các đối tác để họ liên hệ bạn cho việc cung cấp dịch vụ, các Cổng thanh toán giúp bạn thanh toán. Những pháp nhân này bị hạn chế khả năng sử dụng thông tin của bạn trong phạm vi dịch vụ cung cấp.

Trường hợp phải cung cấp thông tin

Các bên khác khi được pháp luật yêu cầu hoặc khi cần thiết để bảo vệ Dịch vụ của chúng tôi: Có những trường hợp mà chúng tôi phải cung cấp thông tin của bạn cho các bên khác:

•    Để tuân thủ pháp luật hoặc đáp ứng quy trình pháp lý bắt buộc (chẳng hạn như lệnh khám xét hoặc lệnh khác của tòa).
•    Xác minh hoặc thi hành việc tuân thủ các chính sách điều chỉnh dịch vụ của chúng tôi.
•    Bảo vệ quyền và nghĩa vụ, tài sản hoặc sự an toàn của bạn và các công ty liên kết, đối tác kinh doanh hay khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho các bên khác có liên quan với giao dịch của công ty của bạn cho bên thứ ba nếu cơ quan chức năng có yêu cầu. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba khi nhận được sự chấp thuận của bạn.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Cam kết bảo mật

CÔNG TY TNHH DU LỊCH 338  trân trọng quan hệ với khách hàng và người dùng. Chúng tôi nỗ lực đảm bảo cung cấp thông tin có trách nhiệm và hệ thống hoạt động chính xác. CÔNG TY TNHH DU LỊCH 338  muốn tạo sự riêng tư và thoải mái cho khách hàng khi truy website của chúng tôi.
Khi bạn truy cập, thông tin về bạn như địa chỉ IP, hệ thống và các thông tin khác sẽ được lưu trữ trên các máy chủ của CÔNG TY TNHH DU LỊCH 338. Ngoài ra, thông tin cũng được lưu trữ trên máy chủ của Google Analytics. Những thông tin như vậy có thể không xác định cụ thể được bạn. Tuy nhiên, những thông tin này có thể được sử dụng để phân tích lưu lượng truy cập hoặc cho các mục đích khác mà chúng tôi thấy phù hợp.

Quy trình sử dụng thông tin

Bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào bạn cung cấp trong khi đặt lịch trình đều được bảo mật. Thông tin chỉ được tiết lộ cho các nhà cung cấp, điều hành hãng xe có liên quan. Chúng tôi sẽ không tiết lộ, bán, chia sẻ hoặc để lộ thông tin của bạn cho một bên thứ ba khác.

Các thông tin của bạn như email, số điện thoại được sử dụng để thông báo về chuyến đi hoặc các chương trình khuyến mãi.

CÔNG TY TNHH DU LỊCH 338  mong muốn mang lại cảm giác an toàn cho bạn khi sử dụng dịch vụ online. Chúng tôi cam kết bảo vệ tất cả thông tin mà chúng tôi nhận được từ bạn. Để ngăn chặn truy cập trái phép, đảm bảo sử dụng đúng thông tin, chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp và công nghệ bảo mật Internet hợp lý.

Quy định này không phải là một hợp đồng có hiệu lực pháp lý. Nhưng, CÔNG TY TNHH DU LỊCH 338  cam kết tuân theo quy định này để bảo vệ tất cả dữ liệu thông tin của bạn.

7. An toàn dữ liệu

Chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

•    Chúng tôi lưu trữ không tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn. Chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp có thể truy cập khi cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.
•    Trường hợp máy chủ lưu trữ bị hacker tấn công dẫn đến mất mất dữ liệu cá nhân khách hàng. CÔNG TY TNHH DU LỊCH 338  sẽ thông báo cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý. Khi có kết quả sẽ thông báo cho khách hàng được biết.
•    Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn thanh toán.

8. Quyền của khách hàng đối với thông tin cá nhân

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân và có thể thay đổi vào bất cứ lúc nào. Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, hủy bỏ dữ liệu mà chúng tôi đang lưu giữ. Bạn chỉ cần gửi yêu cầu bằng văn bản theo địa chỉ liên hệ tại mục 10. CÔNG TY TNHH DU LỊCH 338  sẽ tiếp nhận thông tin, xác định danh tính và hỗ trợ giải quyết yêu cầu của bạn.

9. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân của khách hàng

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi. Bạn có quyền gởi email khiếu nại đến địa chỉ liên hệ với các thông tin, chứng cứ liên quan. CÔNG TY TNHH DU LỊCH 338  cam kết sẽ phản hồi trong vòng 24 tiếng để cùng Người dùng thống nhất phương án giải quyết.

10. Thông tin liên hệ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Thông tin liên hệ trực tiếp của chúng tôi:

•    CÔNG TY TNHH DU LỊCH 338 - 338 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
•    Hotline: 0963388388 – Email: xehunglong@gmail.com

Cam kết của CÔNG TY TNHH DU LỊCH 338 dành cho khách hàng

Mọi thông tin mà khách hàng cung cấp trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ sẽ được bảo mật tuyệt đối, không chuyển giao cho bên thứ ba nào khác, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

CÔNG TY TNHH DU LỊCH 338  sẽ có biện pháp xử lý khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh từ khách hàng khi mua vé và có phát sinh mâu thuẫn. CÔNG TY TNHH DU LỊCH 338  sẽ tích cực hỗ trợ và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Chính sách bảo mật thông tin có thể thay đổi theo thời gian hoặc tình hình thực tế. Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách bảo mật thông tin cá nhân bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.
Mục đích thu thập và phạm vi sử dụng thông tin:
Thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Người dùng:
 • Xử lý các yêu cầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ của Người dùng;
 • Cung cấp dịch vụ theo đúng yêu cầu của Người dùng và duy trì mối quan hệ Người dùng;
 • Thẩm định tính phù hợp khi Người dùng đăng ký, cung cấp/sử dụng dịch vụ;
 • Xác lập, tiếp tục và quản lý quan hệ đối với Người dùng và Tài khoản;
 • Tiến hành nghiên cứu, khảo sát thị trường để cải tiến dịch vụ;
 • Cung cấp cho Người dùng các chương trình khuyến mại, chương trình Người dùng thường xuyên;
 • Công ty/ nhà cung cấp giới thiệu đến Người dùng những dịch vụ giá trị gia tăng của mình/Đối tác hợp tác của Công ty 338.
Thực hiện các quy định về kế toán, thuế
Công ty 338 thu thập, lưu trữ và sử dụng Dữ liệu cá nhân của Người dùng cho các mục đích doanh nghiệp nội bộ như lưu giữ hồ sơ và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý về kế toán, hóa đơn bán hàng, thuế theo quy định của pháp luật hiện 
Chăm sóc, hỗ trợ Người dùng
Công ty 338 sử dụng Dữ liệu cá nhân để cung cấp cho Người dùng các dịch vụ chăm sóc khách hàng như sau: (i) tiếp nhận thông tin, góp ý, đề nghị và khiếu nại từ Người dùng để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn, (ii) liên hệ nhằm giải quyết các yêu cầu từ Người dùng, (iii) thực hiện phân tích thống kê nhằm phát triển, hoàn thiện các dịch vụ và ưu đãi trên cơ sở Thông tin cá nhân và yêu cầu của Người dùng, và (iv) hỗ trợ Người dùng nhanh hơn cũng như hoàn thiện nội dung, thiết kế website (v) thực hiện thăm dò về sự hài lòng của Người dùng nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của Người dùng, và (vi) giải quyết khiếu nại của Người dùng.
Liên hệ với Người dùng
Công ty 338 sử dụng Dữ liệu cá nhân để liên hệ với Người dùng qua: email, gọi điện thoại, tin nhắn SMS, bưu chính; hoặc các hình thức thông báo khác nhằm thực hiện việc cung cấp các dịch vụ của Công ty 338 theo yêu cầu của Người dùng hoặc trong trường hợp cần thiết.
Đảm bảo an ninh, an toàn và các vấn đề pháp lý
Công ty 338 sử dụng Dữ liệu cá nhân của Người dùng để bảo vệ an toàn cho Người dùng và những người khác khi cung cấp/sử dụng dịch vụ bằng cách (i) xác minh, kiểm tra nhận dạng khi yêu cầu và cung cấp/sử dụng dịch vụ, (ii) khi Công ty 338 được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị, đòi hỏi bởi các đơn vị, cá nhân, nhân viên tư vấn pháp lý, tài chính, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm, (iii) chia sẻ thông tin nhận dạng và các thông tin liên quan của Người dùng với cơ quan, người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, Công ty 338 sử dụng Dữ liệu cá nhân của Người dùng liên quan đến việc chia, tách, sáp nhập, mua lại, liên doanh, bán tài sản công ty, hợp nhất, tái cấu trúc, tài chính, giao dịch tài sản kinh doanh hoặc mua lại tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của Công ty 338.
Cho các mục đích khác
 • Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù đã diễn ra hay chưa, có liên quan đến việc Người dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty 338 hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của Người dùng với Công ty 338;
 • Bất kỳ mục đích nào khác mà Công ty 338 thông báo cho Người dùng tại thời điểm xin sự cho phép của Người dùng hoặc khi Công ty 338 đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện hành và Chính sách bảo mật này. 
Phạm vi thu thập thông tin:
Xequangbinh.vn sẽ thu thập, lưu trữ, xử lý và quản lý thông tin của thành viên, bao gồm các thông tin sau:
Đối với Người dùng: Thông tin email, điện thoại, họ tên khách hàng, địa chỉ, khách hàng cung cấp thông tin cá nhân bằng cách nhập thông tin tại phần tìm kiếm chuyến xe hoặc nhập thông tin ở các phần liên hệ như qua Zalo, Messenger facebook.
Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website TMĐT xequangbinh.vn, Công ty 338 chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của người dùng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của người dùng sẽ không được lưu giữ.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste TMĐT xequangbinh.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp. 
Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của xequangbinh.vn.
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: CÔNG TY TNHH DU LỊCH 338
Số 338 - Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hoặc email: xehunglong@gmail.com hoặc sđt: 0914.07.77.79 - 0963.388.388
Những cá nhân, tổ chức được tiếp cận thông tin 
 • CÔNG TY TNHH DU LỊCH 338 được sử dụng các thông tin cá nhân người dùng cung cấp thông qua website xequangbinh.vn
 • Các đơn vị là đối tác được Công ty 338 cung cấp một phần thông tin để thực hiện việc cung cấp dịch vụ: vận chuyển, thanh toán, hoặc hoạt động quảng cáo.
Phương tiện và công cụ để thành viên tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:
 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu xequangbinh.vn thực hiện việc này.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về nhà cung cấp đến Ban quản trị của website TMĐT xequangbinh.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, xequangbinh.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, xequangbinh.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Người dùng
 • Thông tin cá nhân của thành viên trên website TMĐT xequangbinh.vn được Công ty 338 cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty 338. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, xequangbinh.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của xequangbinh.vn.
Ban quản lý website TMĐT xequangbinh.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là người dùng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý website TMĐT xequangbinh.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác

 

Đối tác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây